lasty okno 2

Domovní řád

Vážení hosté,

1. Pro zabezpečení příjemného pobytu a vyhnuti se případným nedorozuměním, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento domovní řád. Přijetím všeobecných obchodních podmínek Cestovní agentury Petr Tomášek jste potvrdili, že jste s pobytovým řádem seznámeni, že s ním souhlasíte, a že ho budete respektovat.

2. Ubytování začíná od 13.00 hodin, pokud nebylo předem domluveno jinak. Po příjezdu jste povinni majiteli zaplatit DOPLATEK hotově v Eurech, vyznačený na voucheru, a VOUCHER s doplněnými údaji, nebo předložit osobní doklady (pas nebo občanský průkaz). Doplatek není možný platit bankovní kartou.

3. Apartmán přebíráte čistý, uklizený a nepoškozený. K dispozici je vybavení apartmánu a ložní prádlo. Majitel domu není povinen dát hostům k dispozici ručníky, kuchyňské utěrky, prostředky na umývání nádobí a úklid, plážová lehátka ani slunečníky, nebylo-li předem domluveno jinak. Toaletní papír je připraven pouze v den příjezdu (1 až 2 role papíru na apartmán), v ostatní dny si toaletní papír zajišťujete sami.

4. Prosíme Vás, abyste jakékoliv závady a připomínky k ubytování, případně poškozené nebo rozbité vybavení apartmánu co nejdříve oznámili majiteli domu. V případě, že dojde k poškození nábytku, zařízení nebo vybavení apartmánu, jste povinni uhradit vzniklou škodu majiteli domu.

5. Objekt a apartmán včetně terasy nebo balkónu mohou užívat pouze ty osoby, které jsou přihlášeny k pobytu. Osoby ze sousedních domů nemají právo na pobývání v apartmánu bez vědomí majitele domu. Případné návštěvy je třeba předem dohodnout s majitelem domu.

6. Není dovoleno přesunovat nábytek mezi jednotlivými místnostmi, vynášet vnitřní vybavení do jiného apartmánu, mimo dům, nebo na pláž (např. dřevěné židle z kuchyně na terasu, příbory a nádobí do jiného apartmánu, plastový nábytek ke krbu apod.), sušit mokré ručníky na dřevěném nábytku, grilovat na terase nebo balkóně. Komáry prosím likvidujte pomocí Raidů a ne zabíjením na zdech.

7. Malým dětem dávejte pod prostěradlo igelitovou fólii, aby se matrace v případě „nehody“ nepoškodily.

8. KLIMATIZACE: Některé apartmány jsou vybaveny klimatizační jednotkou. Aby bylo zajištěno její efektivní fungování, je nutné, abyste během jejího zapnutí měli zavřená okna. V opačném případě totiž pouštíte ochlazený vzduch z místnosti ven a teplý vzduch z venku dovnitř a v místnosti bude stále nepříjemně horko! Navíc se neúměrně zvyšují náklady na provoz a majitel domu pak může žádat za používání klimatizace doplatek.

9. Před odchodem z apartmánu (například na pláž), prosíme, zavřete všechna okna nebo stáhněte žaluzie, zamkněte dveře do apartmánu, zhasněte světla a vypněte všechna elektrická zařízení včetně klimatizace. Slunečníky dejte dovnitř – při náhlém větru by se mohly rozbít nebo spadnout z terasy a někoho zranit.

10. Majitel domu nenese odpovědnost za případné ztráty věcí a cenností z apartmánu. Prosíme, dávejte pozor na své věci a cennosti zanechané v apartmánu.

11. Majitel domu je Vám k dispozici po dobu Vašeho pobytu, aby Vám poskytl potřebné informace a případnou pomoc.

12. Po dobu celého dne a obzvlášť v době nočního klidu od 23.00 do 6.00 hodin není dovoleno vytvářet hluk, který by obtěžoval ostatní hosty a sousedy. Prosíme, respektujte to!

13. Dovolujeme si upozornit hosty, kteří nedodržují domovní řád a nerespektují noční klid, že jejich chování může být důvodem až k ukončení pobytu bez možnosti navrácení peněz.

14. ODJEZDOVÝ DEN – hned ráno, prosíme, vypněte ledničku, aby ji bylo možno při úklidu vytřít, umyjte a ukliďte nádobí a vyneste odpadky do popelnice. Apartmán i parkovací místo vykliďte do 9.00 hodin.

15. Pro informaci: v apartmánech jsou vyvěšeny státem určené minimální ceny, z nichž vlastníci domů platí daně. Nejsou to ceny, za které je možno apartmán pronajmout.

Děkujeme a přejeme Vám příjemnou dovolenou v Chorvatsku!

Dokumenty ke stažení:

Domovní řád